15:15 - 22. desember 2011

Bokekstra

Hilsener fra verden.

I det årlige ritualet vi kaller bokhøsten setter vi, som andre aviser, mye inn på å dekke det som skjer i norsk litteratur. Det er da heller ikke uten grunn det beste av denne vies interesse i våre naboland. Av alt man kan klage på i den norske litterære offentligheten fremstår dessuten ett trekk som udelt positivt: Vi har faktisk mange utgivelser som interesserer både kritikere og et betydelig antall lesere, som fanges opp både av bredde- og nisjemedier og i den daglige samtalen om litteraturen.

Nå da bokhøsten er over, ønsker vi likevel å feste blikket et annet sted. Vi har derfor invitert både våre faste kritikere og gjesteskribenter til å anmelde, anbefale, kommentere og vurdere utenlandsk litteratur fra året som gikk, bøker som (ennå) ikke er oversatt til norsk.

I denne utgaven, i sin helhet viet ikke-norsk litteratur, trekker Jan Kjærstad linjer tilbake til sin tid som Vinduet-redaktør. Kjærstad brukte tidsskriftet til å introdusere ny litteratur før den ble oversatt – men mener det var langt flere hull i den oversatte litteraturen på 1980-tallet enn i dag. Mette Karlsvik er kjent for sin formidling av islandsk kultur – her velger hun indisk. Og Kjartan Fløgstad fortsetter sin kritiske tenkning rundt krigshistorien i en kommentar om årets revurdering av krigsforbryteren Adolf Eichmann. Noen introduserer navn som ikke er kjent for mange i Norge, andre følger opp forfatterskap som er godt etablert også blant norske lesere.

Annonse