04:00 - 01. juli 2011

Noe er råttent i hovedstaden

Selv folk på toppnivå hjelper Erling Folkvord.

- Vår korrupte hovedstad heter boken. Hva synes du er de mest graverende tilfellene?

- Forskjellige folk vil synes forskjellige tilfeller er de mest graverende. Skal man legge vekt på de som er mest umoralske, eller de som har medført størst tap? Selv synes jeg det er illustrerende for tilstanden når et firma ledet av Jan Peter Collier kunne innkassere en gevinst på hundre millioner, eller to Nokas-ran, bare fordi de spilte en formidlerrolle i salget av 1740 kommunale småleiligheter.

Annonse