04:00 - 02. juli 2010

Voldtekt i et voldtatt land

Overgrep, sannhet og tilgivelse er viktige elementer i Tonje Volds lesning av J.M. Coetzees romaner Barndom, Ungdom og Vanære.

Skrift og makt: Det er interessant å se at voldtekt inngår som noe sentralt i mange myter, også de nasjonsbyggende, sier litteraturviter Tonje Vold.

– Du har fordypet deg i sørafrikansk litteratur under og etter apartheid. Hva har jobben bestått i?

– I Sør-Afrika skrives det på elleve ulike nasjonalspråk. Jeg har forholdt meg til den engelskspråklige litteraturen, og sett etter forbindelseslinjer og berøringspunkter uavhengig av forfatternes kjønn og farge. Jeg har gått inn i tre av J.M. Coetzees romaner – Barndom, Ungdom og Vanære – som handler om Sør-Afrika på helt konkrete måter. Coetzees forfatterskap har vært sett på som et unntak i den sørafrikanske litteraturen, men jeg mener tvert imot at Coetzee plasserer seg veldig sentralt i en sørafrikansk litterær kontekst. Blant annet er Barndom en sørafrikansk antropologi. Perspektivet er nært; teksten går tett inn på de dagligdagse tingene i samfunnet. Romanen gir et bredere bilde av Sør-Afrika enn du tror du får; siden historien fortelles gjennom den lille gutten John, tror du at du leser om den lille gutten, mens du egentlig leser om kulturbrytningene under apartheid. Gjennom John og hans nære relasjoner – til moren, faren, kirken, skolen og speiderbevegelsen – settes begreper som «hvithet» i spill, for hva består denne hvitheten i? Hva er boernes hvithet mot den engelske? Snakker du engelsk eller afrikaans? Hvordan forholder Johns familie seg til de svarte og til de såkalt «fargede»? Mens andre beskrivelser ser det sørafrikanske samfunnet ovenfra og utenfra, i et geografisk stort og generaliserende fugleperspektiv, er perspektivet i Barndom knyttet til John og hans barndomsopplevelser. Romanen blir en antropologi innenfra.
 

London utenfra. – Coetzees romaner tematiserer hvordan sørafrikansk litteratur forholder seg til et europeisk blikk, og problematiserer europeisk litteratur som målestokk for all litteratur. Hvordan?

Annonse