Annonse
04:00 - 08. januar 2010

Vilje til nytenkning

Ståle Wikshåland gjør en leseverdig innsats for å synliggjøre og styrke musikkvitenskapen.

Nytenkt: Ståle Wikshålands bok Fortolkningens århundre får ekstra aktualitet med lesningen av Monteverdis opera Poppeas kroning, som spilles ved Den norske Opera i vår. Foto: Den Norske Opera og Ballett
Annonse

Musikkvitenskap er et fag i stadig utvikling, og samtidig en av de minst synlige humanvitenskapene. Ståle Wikshåland, professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, må slik sett kunne sies å være en av de mest kjente musikviterne vi har i Norge, som mangeårig kritiker av klassisk musikk i Dagbladet. Med essaysamlingen Fortolkningens århundre tar han for seg kunstmusikkens og fortolkningens historie; han trekker lange linjer, og lykkes langt på vei.

Forfriskende. Wikshålands utgangspunkt er blant annet hans egne tidlige arbeider om komponister som Luciano Berio, Claudio Monteverdi og Arnold Schönberg, som han videreutvikler innenfor bokens rammer. Heller enn å være en oppsamling av eldre essays og artikler, får boken dermed et forfriskende preg av å være nyskrevet og ikke minst nytenkt. Boken får ekstra aktualitet med avlutningskapittelet, en lesning av Monteverdis opera Poppeas kroning, som nettopp denne høsten og våren blir spilt ved Den norske Opera.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Mest lest

Siste