Annonse

Annonse

04:00 - 23. april 2010

Når latteren stilner

Harald Eia og Ole-Martin Ihles raseteorier er verken opplysende eller morsomme.

Uten styring: Når de skriver om IQ-forskjeller mellom raser bruker Ole-Martin Ihle og Harald Eia en retorikk som tilsvarer Frp-ere som bedyrer at de ikke er imot innvandrere. De mister kontrollen over både vitsene sine og skillet mellom normer og kjensgjerninger. Foto: Siv Dolmen

Som flere vel har fått med seg, har Harald Eia og Ole-Martin Ihle laget en serie fjernsynsprogrammer omkring temaer hvor kulturforklaringer og naturforklaringer står mot hverandre, nemlig Hjernevask. Nå er boken Født sånn eller blitt sånn? på markedet. Den formidler det samme innholdet som fjernsynsserien med noen flere ord: Er kjønnsidentitet en kulturell konstruksjon eller et naturgitt faktum? Betyr frigjøring og likestilling det samme for menn som for kvinner? Hva kan barneoppdragelsen utrette med det gjenstridige natursubstratet som råstoff? Hvorfor tenker menn og kvinner forskjellig om sjalusi og utroskap? Hvorfor har menn en forkjærlighet for å løse problemer med vold? Kan man «velge» å være homo eller lesbe? Kan raseteorier forklare hvorfor afrikanere er så dumme og jøder så smarte?

Akademiske bedrevitere. Alle forstår at disse spørsmålene og – ikke minst – det å stille spørsmålene på denne måten kan engasjere både akademikere og legfolk. Noe av drivkraften bak prosjektet har nok vært visse kjønnsforskere og samfunnsviteres flirende eller formummede «Det er da ikke interessant!»-avvisning av alle naturforklaringer. Eia og Ihle har, delvis med urene journalistiske midler, greid å portrettere de aktuelle fagområdene som fiendtlige til evolusjonshypoteser i alminnelighet, det vil si til forklaringer som tar utgangspunkt i de egenskaper som menneskearten ventelig må ha skaffet seg gjennom tusener og tusener av år med evolusjonær utvelgelse. Reportasjene har i seg et element av hevngjerrig populisme som med en viss rett angriper akademiske bedrevitere på et sårbart punkt: Uvanen med å si «hehe» i stedet for å argumentere når noe faller utenfor det tenkbares sfære. Uvanen med å betrakte alle de forskningsoppgaver som den offentlige mening støtter, som legitime – og dem den offentlige mening ikke støtter, som illegitime.

Politiske inngrep. Programmene og boken viser i alle fall at forskningsnytt kan være utmerket underholdning. Særlig når forskningen dreier seg om noe som er nært og virkelig for de aller fleste. Med kulturtradisjonenes forfall og historisk glemsel, er natur og biologi blitt de sterkeste fellesreferansene. Kjønn og kropp kjennes som mer allmennmenneskelige størrelser enn henvisninger til etablerte sosiale normer, filosofien, verdenslitteraturen eller kunsthistorien. Det patetiske, erotiske og umiddelbart erfarte får dermed en ganske annen vekt enn overleverte tekster og sosiale verdier. Det er mer lettvint å gå uten klær enn med bunad. Biologien peker mot et mer ubetvilelig fellesskap enn det kulturelle og sosiale som nettopp i vår generasjon oppløser seg i uforpliktende særegenheter. Kulturfeltet er blitt et fargerikt mangfold uten definerende makt. Derfor er tiden inne til å angripe feminister, kulturalister og sosialister som lenge har forgiftet alle diskusjoner om oppdragelse, sex og vold med «rette meninger». Kulturalistene har på den måten begrunnet urimelige politiske inngrep i naturlige prosesser. Slik tenker forfatterne.

HER !

Annonse

Mest lest

Endelig! Nå kan du lese Morgenbladet gratis i 3 uker!

Mer fra Bøker