04:00 - 23. april 2010

Når latteren stilner

Harald Eia og Ole-Martin Ihles raseteorier er verken opplysende eller morsomme.

Uten styring: Når de skriver om IQ-forskjeller mellom raser bruker Ole-Martin Ihle og Harald Eia en retorikk som tilsvarer Frp-ere som bedyrer at de ikke er imot innvandrere. De mister kontrollen over både vitsene sine og skillet mellom normer og kjensgjerninger. Foto: Siv Dolmen
Annonse