04:00 - 09. juli 2010

Min kamp og din kamp

Du må skrive deg rundt Victor Linds Hitler-hilsende politiinspektør, og det gjør Erling Moestue Bugge. Noen måtte.

Omdreiningspunktet: En nødvendig liten bok om Victor Linds like nødvendige kunstverk – statuen Monument. Arkivfoto: Thomas Brun
Annonse