04:00 - 20. august 2010

Kroppsspråkets filolog

Energibunt, psykoanalytiker og målforkjemper Ola Raknes har lenge vært forbigått i norsk offentlighet. Det var på høy tid at noen fikk ham ut av orgonskapet.

Orgonskapet: Ola Raknes i «orgonakkumulatoren» – et metallskap som skulle hindre elektromagnetisk stråling.
Annonse