Annonse

Annonse

04:00 - 18. juni 2010

Kommer ut i lyset

Når det blir klart hva Karl Ove Knausgårds Min kamp egentlig handler om, blir det også lettere å forstå hvorfor romanen er så god.

Tar tak: Bind fem gjeninnfører det overtaket fortelleren Karl Ove har på romanhelten Karl Ove. Arkivfoto: Siv Dolmen

Det blir tydeligere for oss nå, hva monsterverket Min kamp handler om, og at vi må tilbake til begynnelsen for å få et skikkelig grep om ideene og deres litterære konsekvenser. I møte med et verk som dette skal vi ikke spørre hva som er galt med boken, slik Eivind Tjønneland underforstått gjør i sin pamflett Knausgård-koden, men heller hva boken gjør med oss og hva den gjør med litteraturen.

Og frisker vi opp hukommelsen med noen setninger fra bind to, finner vi det som nå fremstår som verkets hovedambisjon:

[D]et var inn dit, i det jeg hadde sett den kvelden, jeg måtte. Ingenting annet var godt nok, ingenting annet gikk. Det var bare dit, mot det vesentligste, mot den menneskelige eksistensens indre kjerne, jeg skulle bevege meg. Tok det førti år, så fikk det ta førti år. Men jeg måtte aldri miste det av syne, aldri glemme det, det var dit jeg skulle. Dit, dit, dit.

Annonse

Mest lest

Få tilsendt Morgenbladets redaksjonelle nyhetsbrev hver fredag!

Mer fra Bøker