04:00 - 01. oktober 2010

Irans Dante

700 år etter sin fødsel er den persiske diktaren Hafez både aktuell og opposisjonell.

Multikultur: Historia om Josef står sentralt både i kristen, jødisk og islamsk tradisjon. På bildet blir han redda opp fra brønnen av kjøpmenn som sidan selger han som slave i Egypt. Josef blir nemnt ei rekke ganger hos Hafez. Miniatyrbilde frå Bukhara, om lag 1560.
Annonse

«Hvert avsnitt dirrer av vitalitet.»