04:00 - 07. mai 2010

Et byråkratisk skattkammer

Guttorm Guttormsgaard står bak et raritetskabinett av en utgivelse.

Kuriosakabinett: Guttorm Guttormsgaards prosjekt samler noen av de mest sentrale kategoriene eller premissene for moderne kunst i kondensert form. Illustrasjon: Fra boken
Annonse