04:00 - 07. mai 2010

Et byråkratisk skattkammer

Guttorm Guttormsgaard står bak et raritetskabinett av en utgivelse.

Kuriosakabinett: Guttorm Guttormsgaards prosjekt samler noen av de mest sentrale kategoriene eller premissene for moderne kunst i kondensert form. Illustrasjon: Fra boken

Jeg har fått tilsendt et helt arkiv til anmeldelse: en tykk bunke ark, noen heftet sammen, andre løse, samlet i en stiv folder holdt sammen av en kraftig gummistrikk. Nå er ikke arkiver noe man vanligvis anmelder, men dette er da heller ikke et arkiv i vanligste forstand. Publikasjonen utgjør siste etappe i et kunstprosjekt som over lengre tid utfoldet seg i et forlatt industrilokale – Blaker gamle meieri i nærheten av Sørum – i regi av kunstneren, samleren og kuratoren Guttorm Guttormsgaard. Designen og tittelen Arkiv antyder at mappen inneholder relevante dokumenter angående en serie begivenheter som har funnet sted og som nå er offisielt avsluttet – altså overlatt til historien og historikerne.

 

Arkivet som kunst. Det er 2010, og dette lille prosjektet presterer å samle noen av de mest sentrale kategoriene eller premissene for moderne kunst i kondensert form. For det første, skiftet fra håndverksproduksjon til industriproduksjon, som åpnet opp selve spørsmålet om kunstens status og definisjon, og gjorde det til et sentralt og kritisk moment i all kunstproduksjon. For det andre, skiftet fra industriell til postindustriell produksjon, som førte til at kunstnere og andre «kreative» arbeidere i kortere eller lengre perioder overtok de forlatte industrilokalene i det som en gang var urbane randsoner. For det tredje, den dramatiske ekspansjonen i statsapparatene, som brakte med seg en ny byråkratklasse og et enormt fokus på arkiveringsbehov og -teknologier.

Annonse