04:00 - 28. august 2009

Å erstatte lykka med eit glas vin

Trude Marstein held fram med å spegle samtida og vise oss kven vi er.

Annonse