Annonse
04:00 - 28. august 2009

Å erstatte lykka med eit glas vin

Trude Marstein held fram med å spegle samtida og vise oss kven vi er.

Annonse

Trude Marsteins nye roman Ingenting å angre på har ei handling som er triviell og pirrande nok til å vere det perfekte opplegget for ei vekebladnovelle. Det handlar om rekneskapsføraren Heidi og læraren Vegard, som har tre døtrer. Den første dagen i sommarferien skal familien setje seg i bilen for å kjøre på hytta, men Heidi må bli igjen heime for å gjere ferdig eit rekneskap. Eller, det er det ho fortel familien. Eigentleg skal ho treffe elskaren sin.
 

Flyktar frå familien. Trude Marstein spenner historia ut på ei stor romanflate, og brukar den særeigne evna ho har til å få teksten sin til å fungere som eit utstillingsrom for levande personar, for tankane og handlingane deira, for dei detaljane som byggjer opp eller riv frå kvarandre liva deira. I den førre boka hennar, den imponerande og fine Gjøre godt, var det ein heil flokk av personar som blei samla. Denne gongen blir alt sett gjennom auga til Vegard og Heidi, som vekslar mellom å ha ordet. Vegard prøver å etablere ein familiekvardag på hytta saman med ungane, Heidi prøver å rømme frå den same kvardagen.
 

Polygamt språk. Like mykje som veksling mellom to perspektiv, to personar, er det ei veksling mellom tilstandar. Vaken, sovande. Realitetsorientert, drøymande. Men kva er kva? Vegard veit ikkje noko om Heidi si flukt. Og alt Heidi vil ha er ei natt med elskaren, Mikkel, gi etter for ein impuls. Dei drikk, ligg saman og snakkar saman. Ho snakkar med elskaren om det andre livet sitt, kallar det ein stad meiningslaust: «Og hvis det forsvinner, det meningsløse og stillestående? sier han. Da forsvinner også dette, sier jeg.» Det vanlege livet hennar snik seg inn i den draumen ho prøver å leve ut:

Annonse