04:00 - 29. mai 2009

Hagerup Teratologen

Simen Hagerup splintrer språket – og litteraturen – for å nå frem til det som ikke passer inn i de etablerte kategoriene.

Den fremmede: Forfatter Simen Hagerup bruker pseudovienskapene zombologi og teratologi, vitenskapen om det monstrøse, til å utvikle et forsvar for det som ikke passer inn våre vante forståelsesrammer. Her fra filmen Shaun of the Dead (2004). Foto: Filmweb
Annonse

«Kanskje vi kan åpne noen flere dører inn til virkeligheter som vi kanskje ikke engang ante at finnes?»