04:00 - 15. februar 2008

Skri­ver for hver enes­te jæ­vel

Sven Lind­qvist har skre­vet bø­ker i 50 år. Og alle har vært al­vor­lig ment.

Skri­ver på vil­jen: – Det er man­ge bø­ker jeg be­gyn­ner på som ren­ner ut i san­den, for­di jeg mang­ler en per­son­lig mo­ti­va­sjon, sier Sven Lind­qvist. Ons­dag snak­ket han om do­ku­men­tar­lit­te­ra­tur på Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo. Foto: Ter­je Brin­ge­dal/Scan­pix

– Jeg lærte meg å lese for å kunne overleve! Flyganfall! Hur skall jag handla? var en av de første bøkene jeg stavet meg gjennom. Da hadde andre verdenskrig akkurat begynt. Og det første jeg skrev, fra et barnepensjonat der jeg var blitt plassert, var «Kjære mamma, kom og hent meg». Derfor kan du si at alt jeg har skrevet, har jeg skrevet av nødvendighet – helt siden den gang. Etter hvert er skrivingen heldigvis blitt en stor glede også, sier Sven Lindqvist.

Vi møter ham i Stockholm, litteraturprofessoren som ble den nordiske dokumentarlitteraturens grand old man. Sven Lindqvist tilhører klassen for de europeiske intellektuelle. Denne uken var Lindqvist i Oslo, på Litteraturhuset, for å snakke om sakprosaens oppblomstring. For tre uker siden ga han ut boken Avsikt att förinta på svensk, en bok om folkemord denne gangen. Og om noen uker fyller han 76 år.

Sjangerhengiven. Sist det var snakk om en bølge av dokumentarlitteratur i Norden var i overgangen mellom 1960- og 70-tallet. Dokumentarismen slo sterkere ut i Sverige enn i Norge, med forfattere som Jan Myrdal, Sara Lidman og Per Wästberg – og ikke minst Sven Lindqvist. Gjennom 50 år har han både utforsket viktige temaer og utvidet rammene for hvordan sakprosa kan skrives – med banebrytende bøker som Du er død – bombenes århundre (1999), Utrydd hver eneste jævel (1992) og Ørkendykkerne (1990). Som en rød tråd gjennom forfatterskapet går interessen for den tredje verden og hans kraftige kritikk av Vestens imperialisme og rasisme.

Annonse