04:00 - 02. mai 2008

Se, hun tenker

En bok for dem som er uenig i at kvinner er andrerangs tenkere.

Feministisk prosjekt: Birgitte Huitfeldt Midttun synliggjør kvinnelige tenkere.

Da eks. phil-pensumet ble skrellet for de fleste av sine kvinnelige filosofer, var forklaringene mange og dårlige. En personlig favoritt er professor Trond Berg Eriksens påstand om at kvinnelige filosofer tilhører b-klassen av tenkere. De mektige herrer på Universitetet så det, som så mange autoriteter før dem, ikke som sin oppgave å oppvurdere kvinnelige tenkere eller tenke kjønnspolitisk om det eneste kurset samtlige studenter må ta. Derfor er det en feministisk oppgave å løfte frem de kvinnelige forfatterne, kvinners liv og de kvinnelige tenkerne.

De viktigste? Som prosjekt uttrykker flere av tenkerne i boken Kvinnereisen det som også virker som forfatterens: Å synliggjøre og vie plass til kvinnelige tenkere. Drucilla Cornell sier det slik: «Bare ved å gi hverandre oppmerksomhet som filosofer, kan vi gjøre den kvinnelige filosofien større og mer betydningsfull, den blir i alle fall ikke bedre ved at man stadig rakker ned på hverandre.» I boken er Cornell en av ti kvinner som snakker både om seg selv og om hverandre, men det siste i stor grad i nedsettende og kritiserende ordelag. Forfatteren Birgitte Huitfeldt Midttun gjennomfører derimot nettopp det Cornell etterlyser. Hun har valgt ut ti av samtidens mest innflytelsesrike feministiske akademikere, og til sammen går intervjuene opp i en høyere enhet; de får frem bredden og nivået på feministisk tenkning i dag.

Som skrivende feminist har Midttun med denne boken et drømmeprosjekt. Jeg har selv hatt gleden av å møte noen av disse damene, og vet at lite er så inspirerende som å samtale med disse. De utvalgte er Julia Kristeva, Hélène Cixious, Luce Irigaray, Camille Paglia, Susan Bordo, Judith Butler, Martha Nussbaum, G. C. Spivak, Drucilla Cornell og Toril Moi.

Annonse