04:00 - 12. september 2008

"Fuck det satans Morgenbladet"

Tore Renbergs tredje roman om Jarle Klepp er en satire over litteraturvitenskapelige trender, livsfjernt universitetsliv og avisen du holder i hendene.

Bøkenes verden: – Det gir mening å drive harselas med den delen av akademia som beveger seg lengst ut på de teoretiske viddene, mener Tore Renberg. Harselaset kan leses i Charlotte Isabel Hansen, den nye boken i Yngve-serien.

I Morgenbladets utgave fredag 5. september 1997 kunne man blant annet lese følgende artikler: Et intervju med den polske sosiologen Zygmunt Bauman om «Holocaust, modernitet og postmodernitet.» En kommentarartikkel om Høstutstillingen av daværende redaktør Truls Lie, med tittelen «Den estetiske fordring». Og et debattinnlegg rettet mot samme Lie, hvor han kritiseres for en nihilistisk holdning til den fremvoksende informasjonsteknologien og en slepphendt omgang med Heideggers begrep om Det negative kunstverk.

Disse smakebitene kan stå som symboler på det intellektuelle klimaet som omgir Jarle Klepp, 25, i Tore Renbergs ferske roman Charlotte Isabel Hansen. Hovedpersonen fra Mannen som elsket Yngve og Kompani Orheim er blitt hovedfagsstudent i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, hvor han arbeider med en oppgave om den særpregede bruken av egennavn i Marcel Prousts romansyklus På sporet av den tapte tid. Ved universitetet omgir han seg med et fargesterkt galleri av akademiske personligheter: Den innesluttede Blanchot-eksperten Arild Bømlo, den utagerende eksentrikeren Hasse Ognatun (som tar hovedfag på parenteser og fotnoter i fransk 1800-tallslitteratur) og den briljante svenske litteraturprofessoren Robert Göteborg, som muligens, en gang, har møtt Jaques Derrida personlig.

 

Annonse