Annonse
04:00 - 18. april 2008

Fredsmekkeren

Professor Samantha Power har skrevet bok om FN, eggknusing og en mann som ville redde verden.

Sa­man­tha Po­wer: - Rett før Sergio Vi­ei­ra de Mel­lo døde opp­lev­de han at han var blitt en ren sandpåstrøingsinstans for en il­le­gal ame­ri­kansk krigs­po­li­tikk, sier Po­wer om ver­dens «red­nings­mann».
Annonse

Samantha Power er professor ved Harvard University. Hun har vært krigskorrespondent blant annet for U.S News & World Report, The Boston Globe og The Economist. For inntil en måned siden var hun også rådgiver for presidentkandidat Barack Obama, men måtte trekke seg fordi hun kalte Hillary Clinton «et monster» i en skotsk avis.

Alle disse vinklene på Power er relevante for å forstå kapasiteten Samantha Power, som vi møter på Bibliotekbaren på Bristol i Oslo. Hun er her for å fortelle om sin nye bok Redningsmannen, første bok i Gyldendals nye Arena-serie. Det er en fortelling om Sergio Vieira de Mello: FNs høykommissær som ble offer for en selvmordsbomber i Bagdad i august 2003. Da hadde han jobbet på høyt nivå i FN i 34 år. Med andre ord: En bok om hvordan å redde verden, og om det vanskelige skillet mellom idealisme og pragmatisme i internasjonal politikk.

Annonse