Annonse
04:00 - 04. januar 2008

Den sekulære tidsalder

Den 80 år gamle sosiologen Robert Bellah hevder Charles Taylors nye bok er en av de viktigste som er skrevet i hans levetid. Det er det dekning for.

Vidsynt: Charles Taylors verk om Vestens sekularisering og betingelsene for religion i den moderne verden imponerer.
Annonse

Hva er det som gjør at det i år 1500 var den naturligste ting av verden å tro på Gud, mens det 500 år senere er nærmest umulig å gjøre det? Hvilke kulturelle skiftninger er det som ligger bak denne endringen, og som gjør at mennesker i dag oppfatter seg selv, verden, samfunnet og det religiøse på radikalt forskjellige måter fra den gang? Taylors murstein av en bok (nesten 900 sider) er den grundigste og mest tankevekkende boken jeg har lest om betingelsene for religion i den moderne verden. Han stiller sosiale, historiske, politiske og religiøse elementer i forhold til hverandre på en måte få andre er i stand til. Håndverket som preger boken er ingen overraskelse for dem som har lest hans tidligere monumentale verk om fremveksten av moderne identitet, Sources of the Self (1989). Denne gang kommer imidlertid den religiøse tematikken til uttrykk for fullt, og det på en måte som også kaster lys over hele Taylors tidligere forfatterskap.

Kritiserer individualismen. Charles Taylor er en av de viktigste filosofiske kritikere av moderne individualisme. Det blir nå klart at hans omfattende og grundige kritikk av den instrumentelle fornuft og et menneskesyn som kobler mennesket løs fra sin kulturelle og sosiale sammenheng, dypest sett viser seg å ha en religiøs bakgrunn eller motivasjon, i tillegg til den rent filosofiske.

Taylor kommer ikke med noen lettvinte forklaringer på hvorfor vi – i Vesten – lever i en sekulær kultur. Analysene er historisk forankret og kulturanalytisk vidsynte, slik at vi slipper å få noen ny versjon av en eller annen Grand Final Theory om hva som har drevet frem sekulariseringen. Taylors anliggende er nemlig ikke å finne ut hvordan felles institusjoner og praksiser er blitt tømt for religiøst innhold eller å forklare hvorfor færre er religiøse. Det han vil undersøke, er hva som gjør at religiøs tro i dag bare fremstår som en av mange muligheter (og på ingen måte den mest opplagte eller lettvinte).

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse