04:00 - 05. september 2008

Å oppdage verden igjen

Det handler om hvorfor man slutter å skrive og hvorfor man begynner igjen. Om overhørte stemmer og en mann som skriver julekort med inderlighet.

Ny hovedperson: Jeg ser for meg at hvis litteratur har en funksjon så er det å være et middel til toleranse, til forståelse, til å komme ut av det ensporede som ethvert individ er, sier forfatter Kari Bøge.
Annonse