04:00 - 07. mars 2008

Ti rom i fe­mi­nis­mens hus

Ti fe­mi­nis­ter, ti feminismer – Bir­git­te Huit­feldt Midt­tun har møtt verdens fremste feminstiske tenkere.

Sam­let staur: De ti ten­ker­ne Bir­git­te Huit­feldt Midt­tun har sam­let er til dels sterkt ueni­ge med hver­and­re, to av dem vil ikke en­gang bli kalt fe­mi­nis­ter. Men fel­les for dem alle er li­ke­vel at de ska­per fe­mi­nis­me i skrift­lig form, me­ner Huit­feldt Midt­tun.

 Disse møtene har vært svært spennende både på godt og vondt.

Det sier Birgitte Huitfeldt Midttun, som har møtt ti av verdens ledende feminister. Disse møtene har resultert i intervjusamlingen Kvinnereisen. Møter med feminismens tenkere. Julia Kristeva, Hélène Cixous, Luce Irigaray, Camille Paglia, Susan Bordo, Judith Butler, Martha Nussbaum, Gayatri C. Spivak, Drucilla Cornell og Toril Moi – ti feminister, hvorav bare åtte vil kalle seg det, og til dels sterkt uenige. Som Paglia sier om Butler: «Butler har ingen visjon, intet budskap, ingen sak!»

Huset. Huitfeldt Midttun begynner likevel boken med å plassere de ti feministene i samme hus – men i hvert sitt rom.

Annonse