Annonse
04:00 - 21. september 2007

Voltaire light

Anders Heger trekker linjen fra Mykle-saken til dagens karikaturstrid.

Den tred­je front: Der ute er den tred­je front, de and­re, de som skal bære byr­den av vår kamp for yt­rings­fri­he­ten, skri­ver An­ders He­ger. De­mon­stra­sjon mot Lars Vilks’ ka­ri­ka­tur­teg­ning, La­ho­re 31. au­gust 2007. Foto: Arif Ali/Scan­pix
Annonse

Jan-Erik Ebbestad Hansen skrev i forrige nummer av Morgenbladet om den rolle de – påfallende få – aktører som angrep Sangen om den røde rubin kom til å spille under Mykle-saken. De viktigste av disse kan knyttes til begrepet «Den annen front», en åndsaristokratisk og kulturkonservativ retning med fellesnevnere som riksmål, kristentro, teknologiskepsis, og stor vekt på individets ansvar. I det sosialdemokratiske etterkrigs-Norge var dette en marginalisert, men ikke helt ubetydelig retning.

Det faktum at aktører som A.H. Winsnes, Asbjørn Aarnes, Egil A. Wyller og Lars Roar Langslet den gang vurderte Sangen om den røde rubin som en dårlig roman, eventuelt som en roman med en nedbrytende moral, er lite å rippe opp i femti år senere. Selvfølgelig både var og er det legitimt å mene at Ask Burlefot er dårlig for moralen. Like udramatisk er det å hevde at Mykle skrev et overspent, sentimentalt og kynisk språk. Problemet oppsto idet riksadvokaten meldte seg på banen. Idet det lå en trussel om inndragelse, bøter og bokbål i luften. Idet litteraturprofessor A.H. Winsnes frivillig (!) meldte seg som vitne for aktoratet og Asbjørn Aarnes skrev avisartikler til støtte for det statsadvokatiske litteratursyn: Samfunnet må redde leserne fra den litterære umoral, slik trafikkpolitiet må redde fotgjengerne fra uvørne bilister.

Bak disse fatale feilgrep ligger dels en underlig moral-paternalisme som kler nettopp kulturkonservatismen dårlig. Men det ligger også en logikk som, når man ser nærmere etter, er påfallende platt: «Fordi denne bok er dårlig, er det i sin orden å forby den.» Det er ikke første, men siste del av dette utsagnet som er pinlig å bli minnet om femti år senere.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse