04:00 - 26. januar 2007

Uforlignelig amerikansk

Ujevn oversettelse av “det mest bemerkelsesverdige stykke vidd og visdom som hittil er skapt i Amerika”.

Amerikansk romanse: Whitman var amerikansk, og det var også hans ambisjon – "De forente stater selv utgjør i sitt vesen det største dikt", heter det i forordet til førsteutgaven. George Inness: The Lackawanna Valley (1856)

Ved siden av Herman Melvilles Moby Dick (1851) og Mark Twains The Adventures of Huckleberry Finn (1884) er Walt Whitmans diktsamling og livsverk Leaves of Grass den sentrale boken i amerikansk litteratur og mytologi. Førsteutgaven fra 1855 besto av tolv lange tittelløse dikt i frie vers, deriblant Whitmans største dikt, det som i en av mange senere og utvidede utgaver skulle få tittelen “Song of Myself”. Journalisten, læreren, boktrykkeren og dagdriveren Whitman (1819–1892) sto selv for produksjonen, som med sin frie form, sin store selvopptatthet, sin direkte sanselighet og sine springende betraktninger om alt fra de luftigste ideer til det mest prosaiske hverdagsliv, stort sett gjorde negativt inntrykk på dem som først kom i kontakt med den.

Det store unntaket var åndshøvdingen Ralph Waldo Emerson, som hadde fått tilsendt et eksemplar fra Whitman, og som i det mest berømte øyeblikk i amerikansk litteraturkritikk skrev et svarbrev der han kalte Leaves of Grass “det mest bemerkelsesverdige stykke vidd og visdom som hittil er skapt i Amerika”, noe kritikeren Richard Poirier har betegnet som “en av litteraturhistoriens mest storslått sjenerøse og profetiske støtteerklæringer”. Whitman, som allerede hadde skrevet tre anonyme anmeldelser av sitt eget verk, trykket et sitat fra brevet på baksiden av den allerede sterkt utvidede andreutgaven fra 1856, og inkluderte, til Emersons store irritasjon, også hele brevet i et appendiks. Senere kalte Emerson boken “et ubeskrivelig monster, men med fryktinngytende øyne og styrken til en bøffel – og uforlignelig amerikansk”, mens hans venn Henry David Thoreau fant avsnitt i boken som “virket som om de var skrevet av dyr”, men han oppfattet også Whitman “noe litt mer enn alminnelig menneskelig”.

Monumentalt. Kurt Narvesen har påtatt seg den monumentale oppgave det er for første gang å overføre hele Leaves of Grass til norsk. Tidligere, i 1984, har han sammen med Håvard Rem utgitt et utvalg kortere dikt av Whitman, og ellers foreligger Per Arnebergs oversettelse av “Song of Myself”, i en utgave fra 1947 (nyutgitt 1973).

Annonse