Annonse
04:00 - 21. desember 2007

Litt for tra­velt

Her­li­ge ne­der­lag in­ne­hol­der både ori­gi­na­le og vel­skrev­ne teks­ter, men le­ver ikke helt opp til sine egne am­bi­sjo­ner.

Herlige nederlag: Ni­ko­laj Frobenius’ bok er et ut­valg ar­tik­ler og in­ter­vju­er om lit­te­ra­tur og film. Foto: Thomas Brun
Annonse

Han stiger ned i kloakken for å bade seg, jeg for å rense den.

Sitatet ovenfor ble i sin tid ytret av Henrik Ibsen, og gjengis av Nikolaj Frobenius i et av de mer interessante essayene i tekstsamlingen Herlige nederlag. Ibsen henviser i sitatet til Émile Zola, for å forklare sitt utgangspunkt for arbeidet med Gengangere. Anledningen var premieren på stykket og de tilhørende tumultene. Da stykket første gang ble oppført i Norge, trakk en anmelder sammenligninger mellom Osvald og Edgar Allan Poes karakterer. Og her går Frobenius dypt inn i materien. Han knytter forsiktig Osvalds sykdom og fall til Poes dødsfikserte litterære univers. Essayet er velskrevet og tankene originale.

Nyheter? Tema for boken er litteratur og film. Den inneholder tyve intervjuer, artikler og essays. Flesteparten er publisert tidligere, blant annet i Dagbladet, Samtiden og Vinduet.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse