Annonse
04:00 - 30. mars 2007

Kjærlighetens gjerninger

Torild Wardenær utviser en usedvanlig courage på diktningens vegne.

Modig? Med koblingen av ordene c (hjerte) og courage (mot) antyder Torild Wardenær at kjærlighetsarbeidet har med kraft og mot å gjøre. Foto: Aschehoug
Annonse

I diktet “Første metafysiske ekskursjon” (intet mindre) i Wardenærs nye diktsamling, Psi, skriver hun at om diktet er “aldri så stotrende hjelpeløst”, så lar hun det “freidig tale og vise frem sitt sanne gammelmodige hjerte”.

I 1995 tegnet kunstnerne Doris Bloom og William Kentridge inn et anatomisk hjerte i størrelse 130x70 meter på et åpent, svidd landskap i nærheten av Johannesburg. Hjertet var rammet inn av en stiplet geometrisk figur (et hus?), men brøt delvis ut av rammen. Et flyfoto av dette kunstverket pryder omslaget på Torild Wardenærs utgivelse Titanporten, som kom i 2001. Kalkstrekene som må ha dannet et labyrintisk mønster på bakkenivå, lar seg altså gjenkjenne som et hjerte fra fugleperspektiv – skjønt “gjenkjenne”: dette organet for livsopprettholdelse ligger vanligvis gjemt inne i menneskekroppen, og lar seg bare gjenkjenne som stilisert tegn i sin anatomiske avbildning.

Kunstverket konnoterer to kartformer, det anatomiske og det topografiske. Samtidig er dette stilistiske tegnet “en ytterst meningsladd metafor for vår eksistens i grenselandet mellom primat og spirituelt/elskende vesen”, som Wardenær påpeker i en poetologisk tekst fra 2003 på nettstedet nypoesi.net. På omslaget til Titanporten siteres også ett av diktene i samlingen – “Courage” – og Wardenær kommenterer: “Begrepet courage, mot, er samtidig en utledning av det franske cœur, hjerte. Jeg vil i Titanporten prøve å si noe om at den viktigste utfordringen for oss som mennesker må være – og det i aller videste forstand – kjærlighetsarbeidet. Det handler svært lite om føleri eller romantisering, men desto mer om tankearbeid og handlinger.” Slik jeg ser det, er kjærlighetsarbeidet Wardenærs viktigste anliggende både i den påfølgende diktsamlingen Paradiseffekten (2004) og i årets utgivelse.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse