04:00 - 21. desember 2007

Hvit li­be­ra­ler/svart sam­vit­tig­het

Dår­lig sam­vit­tig­het gir li­be­ra­le­ren god sam­vit­tig­het. Det kan tje­ne som en opp­sum­me­ring av den­ne nye ro­ma­nen fra en av USAs fi­nes­te lit­te­ræ­re stem­mer, Joy­ce Carol Oates.

New Yorker: Joyce Carol Oates kan leses som et nyere, nordlig motstykke til sørstatsgotikken i amerikansk litteratur.

I Norge diskuterer vi hva det er som gjør at Fremskrittspartiet vokser seg så stort. Et parti som satser på at det sikkert går bra til slutt, uansett hva man sier om andre folkeslag og kulturer og hudfarger og religioner. Det er fordi de bæres av troen på at det ikke er så farlig at Fremskrittspartiet kan hevde hva det skal være, når det måtte være. Tanken på at noe av det de står for leder frem til Auschwitz er ikke bare fjern for partiet og dets velgere. Den er utenkelig.

Går man så til den store, hvite flokken av liberale, skyldbetyngede og i all mulig hovedsak rettenkende og oppriktige mennesker, er melodien ikke til å ta feil av. Den er nøyaktig den samme som hos Fremskrittspartiet. Så sent som forrige måned skrev stipendiat ved Utenrikspolitisk institutt, Halvard Leira, en bokanmeldelse her i avisen, der han åpnet med å slå fast at «jeg er ikke anti-semitt, men …».

Dette er venstresidens, de gode liberaleres forbannelse. Halvard Leira havner slik midt i skuddlinjen for Joyce Carol Oates, der hun nådeløst går løs på folk av denne sorten. Viser hva for slags de er. Viser hva alt do-good’eriet fører til for etterslekten. Viser hvor farlig det er, dette med at «jeg er ikke …, men …».

Annonse