Annonse
04:00 - 05. oktober 2007

Freds­kri­ge­ren

Er Nor­ge et land som eg­ner seg spe­si­elt godt for å påta seg freds­opp­drag? Det kan like gjer­ne være stikk mot­satt, sier As­lak Nore.

En freds­na­sjon vi med? Bosniagenerasjonens lær­dom er at mi­li­tær­makt av og til kan være et nød­ven­dig onde, me­ner As­lak Nore.
Annonse

Andre nyttårsdag 1999. Aslak Nore, tredje geværmann i lag 2 Bravo fra Telemark bataljon, ankommer en snøforblåst flyplass i Sarajevo, Bosnia. To og en halv måned senere søker han tilflukt i en pansret vogn når jugoslaviske jagere meldes å være på vei. Kosovokrigen er i gang. To minutter fra leiren blir jagerne skutt ned. Faren over. Ingen nordmenn gikk tapt denne gangen heller.

To nivåer. Nå har Nore skrevet boken Gud er norsk med utgangspunkt i egne opplevelser i Bosnia. Det er også historien om norske soldater i utlandet etter andre verdenskrig: I Tyskland, Libanon, Bosnia og Afghanistan.

– Tittelen Gud er norsk antyder to nivåer i boken. På den ene siden er det et munnhell som forklarer hvorfor norske soldater ikke dør i internasjonal tjeneste. Men det ligger også et moralsk imperativ der, sier Nore.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse