04:00 - 28. september 2007

Fra Sven til Svin?

Bernt Rougthvedts nye bio­gra­fi om Sven El­ve­stad har kva­li­te­ter som nes­ten druk­ner i skan­da­ler og mo­ralsk opp­stan­del­se.

Svein Elvestad. Foto: Scanpix
Annonse