Annonse
04:00 - 12. oktober 2007

Bi­stand i rik­tig ret­ning

Ut­vik­lings­mi­nis­ter Erik Sol­heim for­tel­ler hvor­for han me­ner Paul Colliers bok The Bottom Billion kan være en vei­vi­ser for norsk bi­stands­po­li­tikk.

Res­sur­ser: Det er et pa­ra­doks at ol­je­ri­ke land som Angola og Nigeria ikke kla­rer å ta godt vare på sin egen be­folk­ning, skri­ver ut­vik­lings­mi­nis­ter Erik Sol­heim. Her tør­ker en kvin­ne klær på en ol­je­led­ning i Nigeria. Foto: Sun­day Alamba/AP/Scan­pix
Annonse

«Hva virker?» er det spørsmålet jeg stadig plager mine omgivelser med. Hvorfor har det gått så bra i Sør-Korea og ikke i Ghana, når landene på slutten av 1950-årene var på det samme utviklingsnivået? Disse spørsmålene besvares grundig av den tidligere verdensbankøkonomen Paul Collier.

Collier er nå direktør for Centre for the Study of African Economies ved Universitetet i Oxford og har brukt de siste tiårene på å studere afrikansk økonomi. Hans nye bok The Bottom Billion: Why the poorest countries are failing and what can be done about it fanger opp flere års omfattende forskning.

Collier ønsker mer fokusert innsats, der bistand brukes sammen med handelstiltak, internasjonale lover, og garantier om militær intervensjon. Han beskylder bistandsindustrien – oss politikere inkludert – for «å skyte med hagle» mot verdens fem milliarder fattige. Vi bør heller konsentrere innsatsen om de fattigste landene som ikke har hatt økonomisk vekst.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse