04:00 - 09. november 2007

«At jødene holder ut, forstår jeg ikke»

Haustens viktigaste bok er ei 65 år gammal dagbok.

Forfattaren: Ruth Maier hadde ein lykkeleg barndom som typisk representant for den sekulariserte jødiske borgarskapen i Wien. Men mot slutten av 1930-talet blir tonen i dagbøkene meir dyster. Foto: Gyldendal
Annonse