04:00 - 13. januar 2006

Visshet og mistro

Hvor kommer Gunnar Skirbekks intellektuelle raseri fra?

Habermasekopp: Gunnar Skirbekks nye bok er preget av en litt stresset, tettpakket formidling ovenfra og ned, mener vår anmelder. Foto: Thor Brødreskift
Annonse

«Kanskje vi kan åpne noen flere dører inn til virkeligheter som vi kanskje ikke engang ante at finnes?»