04:00 - 11. august 2006

Si meg, hva betyr "farvel"?

Erling Aadland har skrevet Farvel til litteraturvitenskapen. For hver ny betydning av tittelen han oppdager, desto mer tilfreds blir han.

Farvel, men ikke likevel: Det nytter ikke å flykte fra dekonstruksjonen, skal vi tro Erling Aadland.

– Har du litteraturfaglig utdannelse?

Dette er det første Erling Aadland spør om når Morgenbladet skal intervjue ham om hans siste bok Farvel til litteraturvitenskapen. Det er en samling essays som handler om litteraturteori, forskning, undervisning, om norske universiteter og om de stadige reformene universitetene må gå gjennom (les: Kvalitetsreformen).

Farvel til litteraturvitenskapen inneholder få egg, og færre høner, men mange forekomster av begreper som “narratologi”, “språkoppfatning” og “vanry”. Når Aadland først tyr til konkrete håndgripeligheter som “egg” og “høne”, er det for å forklare at relasjonen mellom teori og praksis er som mellom høna og egget: Ikke godt å si hva som kom først, og dessuten er det ene inneholdt i det andre.

Annonse