04:00 - 13. januar 2006

Markens øde

En samlet bondestand venter spent: Har Sigmund Løvåsen skrevet en ny agrarisk oppbyggelsesbok?

Penn og plog: – Skrivearbeidet har utvilsomt visse likhetstrekk med jordbruket. Også forfatteren former et helt landskap med sitt arbeid, sier Sigmund Løvåsen. Foto: Thomas Brun
Annonse