04:00 - 15. september 2006

"La oss samles i beskjemmelse"

Erling Aadland skriv om kløfta og berøringspunktet mellom språk og ikkje-språk. Men kor skriv han frå?

Kløft: Litteratur er "språkverk", og skiller seg per definisjon fra den ytre verden, mener Erling Aadland. Foto: Pål Hoff

I kapitlet “Farvel til narratologien” i den nye boka si reflekterer Erling Aadland seg sakte og sindig gjennom dei ulike narratologiske begrepa; hentar gyldige innsikter og speidar etter grunnfeil. Men så, tilsynelatande umotivert, kjem fylgjande utbrot på side 188:

“Hva vet vi? Vi vet intet, og det er på tide at vi vedgår det. Vi vet intet. Det er ikke noen her til lands som vet noe særlig. Det er ikke bedre andre steder heller, overalt rår tomhet og dumhet. La oss i det minste vedgå det, la oss samles i beskjemmelse over den elendige utdannelse vi har fått, og den enda slettere utdannelse vi i dag kan tilby de unge. Skam over norske universiteter, som har fylt seg selv med byråkrater og forskningsentreprenører og lagt de epistemiske ambisjonene til side!”

I neste avsnitt går han så roleg tilbake til spørsmålet om kva det vil seia å fortelja.

Annonse