Annonse
04:00 - 02. juni 2006

En bekymret engel

Geir Gulliksen inviterer leseren inn til myke puter og en smule humanistisk refleksjon.

Engleblikket: Verden materialiserer seg i Geir Gulliksens diktning som både fortryllende og problematisk, mener vår anmelder. Foto: Thomas Brun
Annonse

Geir Gulliksen er populær, vi har sett bevisene. Populær som redaktør: Han trakk blant annet et helt kobbel av forfattere med seg fra Tiden til Oktober forlag i 2001 – og populær ikke minst som poet: Da NRKs Ordfront skulle avgjøre hvem som hadde skrevet årets beste enkeltdikt i 2005, ble Gulliksen vinneren – ikke bare ifølge juryen, men ifølge leserne som ringte inn og stemte, ifølge folket.

Nå foreligger Gulliksens fire siste bøker i en samleutgave, ti års publiserte dikt i ett bind. Som tittelen antyder har vi å gjøre med et eksistensielt prosjekt; diktene – og diktbøkene – dokumenterer en tilblivelsesprosess: Gulliksen og/eller det lyriske jeg’et er blitt gradvis mer seg selv – kanskje. Og det ikke uten en viss ydmykhet, for ydmykheten er et tydelig trekk ved disse diktene – ja, ydmykhet grensende til det selvutslettende, et jeg under romlig press. For det er ikke gitt at dette jeg’et kan få lov til å være seg selv. Eksistensen er et privilegert sted; å være fylt av seg selv er et privilegium.

Én av mange. Og her kommer verden inn, en verden som hos Gulliksen materialiserer seg som både fortryllende og problematisk. Et bestemt gjennomtrengende verdensblikk, eller er det snarere en verdenshørsel, en vrimmel, en mumling, preger ikke så få av diktene. En poetens ambisjon er visst å kunne gjennomtrenge eksistensen som en slags røntgenstråle jordkloden rundt. Vi gjenkjenner posisjonen slik den visualiseres i Wim Wenders og Peter Handkes film fra 1987, Himmelen over Berlin, hvor engleblikket, englepersepsjonen, gis et bilde når englene Damiel og Cassiel – kledd i lange, mørke jakker – driver lette som vann gjennom folkemengden, og med kjærlighet og empati lytter til havet av indre stemmer, dette koret som er verden.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse