Annonse
04:00 - 23. juni 2006

Operasjon divan

Hans Magnus Enzensberger har gjennomskuet terroristene: De er bare en gjeng med tapere.

Annonse

En gammel vise om Sigmund Freud går slik: “Oh doctor Freud, oh doctor Freud,/ How I wish that you’d been otherwise employed.”

Var det slik han sang, den øl- og pølseglade filosof Hans Skjervheim, under sine mange studiereiser til tyske læresteder på 1940- og 50-tallet? I gjennombruddsessayet “Deltakar og tilskodar” (1957) tok vossingen et oppgjør med psykologenes hang til å objektivere sine medmennesker. Den objektiverende innstillingen er en angrepsholdning, hevdet Skjervheim: “Den som mest raffinert objektiverer den andre, er herre.” Psykologien forfaller dermed til absoluterende psykologisme, som stiller seg på utsiden av samfunnet: Når et menneske anbringes på den borgerlige psykologiens divan, blir hun også en fremmed – for “det framande er nettopp det som ein ikkje deltek i, eller er i stand til å delta i”.

Og på divanen denne uken: islamistene. Hans Magnus Enzensberger, norgesvenn og renessansemenneske, er i ferd med å gjøre furore i tysk offentlighet med essayet Schreckens Männer. Versuch über den radikalen Verlierer (Suhrkamp). Hovedtesen er at muslimske terrorister utgjør et kollektiv av “radikale tapere” – diagnostisk ikke til å skjelne fra arbeidsledige familiefedre som i selvhat myrder sine koner, sine barn og til slutt seg selv. Den eneste forskjellen er forbrytelsens dimensjon. Gudskrigeren er effektivt organisert; han disponerer moderne kommunikasjonsmidler og militær logistikk. Taperpappaen må ta til takke med et gammelt haglgevær. Men den utløsende faktor har de begge fått gratis: En eksplosiv kombinasjon av fortvilelse og mot, som til slutt gjør dem til “dødens avantgardister”.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse