04:00 - 17. mars 2006

Pengene eller livet, Lukas!

Diktene til Lukas Moodysson har en bivirkning.

Moodysson: «... jag skriver det här på baksiden av en flygbiljett/ en dag ska jag dö ...» Foto: Memfis film

(1)

Da vi var barn og lekte – lekte for eksempel: pengene eller livet – var leken nettopp det: en lek. Vi lagde en pistol med fingrene, eller vi truet med et eller annet lekevåpen og sa: “Pengene eller livet!”

Det var en lek. Og enda viktigere: Det var et valg! Det var faktisk et valg! Man kunne velge! Enten ga man fra seg pengene eller man bøtet med livet. Sånn lekte vi. Sånn tenkte vi. Som om (men ikke bare som, faktisk også) man kunne svare “pengene” og med det svaret selvsagt tape livet, men: beholde pengene. Som voksne vet vi at det er lettere å rane et lik enn en som er levende. Som voksne vet vi at det ikke er et spørsmål. Eller, det vil si: Vi vet at det er et annet spørsmål. Det er: Vil du leve eller dø etter at du har gitt meg pengene dine? At det ikke var sånn da vi var små, at vi ikke skjønte det, skyldtes selvsagt at vi ikke kunne dø. Vi tenkte ikke på døden slik voksne gjør. “Døden” var “livet” den gangen, “døden” var “livet” i et spørsmål i en lek. Det var ikke verre. Pengene eller livet! sa vi. Og noen ganger svarte vi pengene, noen ganger livet. Sånn er det ikke lenger.

Annonse