04:00 - 09. desember 2005

Uvirkelighetshunger

Thomas Olsen Myrbråthens hode er ikke alltid et behagelig sted å oppholde seg.

Knirkete: Thure Erik Lunds hovedperson minner stundom om en gammel knark som er i gang med å universalisere sin egen resignasjon – ingenting har skjedd siden 1970, sier Myrbråthen. Fuck you, må en anmelder født i 1969 nødvendigvis svare. Foto: Ida von Hanno Bast
Annonse