04:00 - 23. september 2005

Postdramatisk triumf

Aasne Linnestås UFB kan være det beste som har hendt norsk dramatikk siden Finn Iunker og Jon Fosse.

Selv om den ikke fikk sin endelige formulering før i 1999, med professor Hans-Thies Lehmanns epokegjørende studie over emnet, er ideen om et postdramatisk teater (eller altså Postdramatisches Theater, Frankfurt 1999) gammel som alle hauger. I teatervitenskapelig sammenheng betyr dette at den er på alder med Alfred Jarrys oppsetning av sitt eget stykke Ubu Roi på Lugné-Poës teater i Paris, hvilket igjen tilsvarer cirka 109 år.

Ideen om det postdramatiske teatret betyr på ingen måte at teatret heretter vil eksistere uten dramatikk, like lite som den europeiske teateravantgarde, som altså fødtes med Jarry, har vært illitterær. Den handler heller om å la tekst og scene inngå forbindelser i varierende grad av underordning, utfordring eller oppløsning. Dette som autonome partnere i et (kjærlighets-, hat-, eller forretnings-) forhold, uten at den ene skal reduseres til den andres slave eller forhatte mester.

 

Annonse