04:00 - 20. mai 2005

Mellomspråkets subversive kraft

Jonas Hassen Khemiris debutroman er skrevet på et oppbrutt, rått og poetisk svensk. Den er en søkende tekst i vital bevegelse.

15 år gamle Halim bor i Stockholm sammen med faren sin, en marokkansk intellektuell som står i overhengende fare for å knekke sammen i depresjon. Moren er svensk og Halim er oppvokst i Sverige – likevel griper han med alle krefter tak i arabiske kulturmarkører for å motstå svennifiseringen, i et forsøk på å skape seg en konturfast og sikker identitet. Halim arbeider på en teori som skal kunne totalforklare tingenes sammenheng: Integrasjonsplanen er ikke bare et politisk komplott som påtvinges ovenfra som et enkelt oss versus dem. Nei, alle tegn i kulturen og i Halims hverdag peker mot hans egen snarlige oppløsning og ensretting med alt svensk. Og kanskje er det noe i Halims observasjoner? Men de oppløser seg i abstraksjon og handlingslammelse for ham. At det konsekvent serveres fiskepinner, erkesvensk fast food, i kantinen på skolen, burde kunne endres på – og jo, Halim sitter i matrådet: Han har funnet frem til demokratiske instanser for endring, men sitter like fullt passiv og frustrert drømmende på møtene.

Stormvind. At Halim svever i et mellomrom mellom kulturer, språk og identiteter og samtidig er en sårbar tenåring – også en mellomtilstand – og at nærværende tekst fremstår som Halims egne, hastig nedskrevne notater, gir oss en roman skrevet i et svært energisk og sanselig språk, et språk som likt Halim selv er et uferdig rot av drifter og impulser, en søkende tekst i vital bevegelse.

Halim minner på flere måter denne anmelder om Kristine Næss’ figur Rita: Halims labile jeg bryter på lignende vis språket opp, og skaper dermed en roman ut fra noe ennå udefinerbart og disintegrert, et jeg som er i en pågående oppløsningstilstand.

Annonse