04:00 - 28. januar 2005

Livet i den nye moderniteten

I sin nye trilogi forsøker den tyske sosiologen Ulrich Beck å gå forbi de mange “zombiebegrepene” – begreper som i dag er tømt for mening, sier professor Torben Hviid Nielsen.

Globalisering og industrialisering: Sosiologen Ulrich Beck skisserer et nytt samfunnsvitenskapelig paradigme. Foto: Abstrakt Forlag
Annonse