Annonse
04:00 - 18. mars 2005

Fantastiske fortellinger

De tre første utgivelsene fra Biblioteket Gasspedal i serien Avant Norden har lite felles i stil og tone, men deler en grunnleggende vilje til å utfordre automatiserte tenkemåter.

Demokratiprosjekt: Gasspedals utgivelse The Democracy – Destination: Iraq er én av mange publikasjoner som dokumenterer kunstnerparet Nielsen & Rasmussens misjon – å innføre et demokratisk tusenårsrike.
Annonse

I boken Z sammenligner Pål Norheim misjonsbevegelsen – en idé han på et tidspunkt har befunnet seg “på innsiden av” – med en fantastisk fortelling som kunne vært skrevet av Jorge Luis Borges. Hans egen tekst kan kanskje mest dekkende kalles en essayistisk/ anekdotisk reiseskildring, med en stabil, sober fortellerstemme som det er nærliggende å identifisere med den biografiske Pål Norheim.

Das Beckværks fantastiske fortelling heter The New Democratic Millenium, og den finner ikke primært sted mellom to permer. Gasspedals utgivelse The Democracy – Destination: Iraq er snarere en av mange publikasjoner som dokumenterer kunstnerparet Nielsen & Rasmussens misjon – å innføre et demokratisk tusenårsrike, med utgangspunkt i teater-“reaktoren” i Buddinge, København. Den ivrige Morgenblad-leser vil allerede ha stiftet bekjentskap med prosjektet gjennom tre reisebrev fra Claus Beck-Nielsen som sto på trykk i herværende avis i fjor høst.

Av de tre utgivelsene er det vel bare Annelie Axéns bok Langz som rent sjangermessig kan kalles en fantastisk fortelling à la Borges. Selv om den setter i spill ulike typer registre – dagboksnotater, kvasivitenskap (historie og lingvistikk), kriminalfortelling og en slags poetisk fragmentering av språket i lydsekvenser – er dette også den av de tre utgivelsene som holder seg tydeligst innenfor et “rent” fiksjonsunivers.

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvererklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Bøker