04:00 - 18. mars 2005

Fantastiske fortellinger

De tre første utgivelsene fra Biblioteket Gasspedal i serien Avant Norden har lite felles i stil og tone, men deler en grunnleggende vilje til å utfordre automatiserte tenkemåter.

Demokratiprosjekt: Gasspedals utgivelse The Democracy – Destination: Iraq er én av mange publikasjoner som dokumenterer kunstnerparet Nielsen & Rasmussens misjon – å innføre et demokratisk tusenårsrike.

I boken Z sammenligner Pål Norheim misjonsbevegelsen – en idé han på et tidspunkt har befunnet seg “på innsiden av” – med en fantastisk fortelling som kunne vært skrevet av Jorge Luis Borges. Hans egen tekst kan kanskje mest dekkende kalles en essayistisk/ anekdotisk reiseskildring, med en stabil, sober fortellerstemme som det er nærliggende å identifisere med den biografiske Pål Norheim.

Das Beckværks fantastiske fortelling heter The New Democratic Millenium, og den finner ikke primært sted mellom to permer. Gasspedals utgivelse The Democracy – Destination: Iraq er snarere en av mange publikasjoner som dokumenterer kunstnerparet Nielsen & Rasmussens misjon – å innføre et demokratisk tusenårsrike, med utgangspunkt i teater-“reaktoren” i Buddinge, København. Den ivrige Morgenblad-leser vil allerede ha stiftet bekjentskap med prosjektet gjennom tre reisebrev fra Claus Beck-Nielsen som sto på trykk i herværende avis i fjor høst.

Av de tre utgivelsene er det vel bare Annelie Axéns bok Langz som rent sjangermessig kan kalles en fantastisk fortelling à la Borges. Selv om den setter i spill ulike typer registre – dagboksnotater, kvasivitenskap (historie og lingvistikk), kriminalfortelling og en slags poetisk fragmentering av språket i lydsekvenser – er dette også den av de tre utgivelsene som holder seg tydeligst innenfor et “rent” fiksjonsunivers.

Annonse