Annonse
04:00 - 14. oktober 2005

Euro-arabisk hestehandel

Er det mulig å tro på at EU helt siden “oljekrisen” i 1973 har drevet et omfattende ideologisk arbeid for å legge til rette for muslimsk innvandring til europeiske land?

Annonse

Ifølge den egyptiske forfatteren Bat Ye’or har Vest-Europa gjennom flere tiår systematisk underkastet seg et arabisk-muslimsk diktat om hvordan de to kultursfærenes relasjon skal utformes. Boktittelen Eurabia er forfatterens betegnelse på en bredt organisert rekke av politiske og kulturelle tiltak som sikter mot å innlemme Europa i den muslimske kultursfæren. I samtidens Europa gjenfinner hun holdninger som opp gjennom historien har preget kristne og jødiske minoriteter under muslimsk herredømme, nemlig underkastelse, velvilje, aggresjonshemning og fryktsomhet. Dette knippet av holdninger eller relasjonsformer omtaler hun som dhimmitude, et begrep hun lanserte i 1983. Dhimmi er den arabiske betegnelsen på kristne og jøder bosatt i muslimske land, og dhimmitude refererer til deres juridiske og sosiale status. Ye’or omtaler dette som en slags handelsavtale mellom muslimene og deres kristne og jødiske undersåtter, der sistnevnte kjøper land og beskyttelse (mot jihad), gjennom å betale med underkastelse. Men Ye’or interesserer seg altså ikke bare for de epokene i historien da muslimske kulturer faktisk dominerte overfor de kristne og jødiske, eller for samtidens kristne og jøder bosatt i muslimske land. Hun insisterer på at begrepet også kan brukes til å beskrive den vest-europeiske samtidens selvvalgte mangel på motstand mot muslimske kulturers ekspansjon.

Pax Islamica. Bat Ye’or har sin base i en sterk tilknytning til 1900-tallets store jødiske prosjekt, og har spesialisert seg på forskrivning av giftige erkjennelsespiller til skade for kristen-muslimske harmoniseringstiltak, som hun anser som en latent trussel mot den israelske stat. Hun utga i 1971 en bok om jødenes situasjon i Egypt, og har siden publisert seks bøker og en rekke artikler, som alle kretser rundt forholdet mellom de tre “store” monoteistiske religionenes befolkningsgrupper. Hun anerkjenner i noen grad den tradisjonelle oppfatningen om at bokens folk (Koranens betegnelse på kristne og jøder) opp gjennom historien hadde relativt gode kår i mange muslimske land. Men Ye’or understreker at forutsetningen for at ikke-muslimske grupper skulle nyte godt av en slik Pax Islamica var et fullstendig opphør av selvhevdelse i forhold til makthaverne.

Forfatteren ble født på 30-tallet i en jødisk familie i Egypt. Hun frasa seg sitt egyptiske statsborgerskap i 1955, muligens som en reaksjon på måten jødene ble behandlet på under Nasser-regimet. I 1957 kom hun til London som statsløs flyktning, og ble britisk statsborger da hun i 1959 giftet seg med historikeren David G. Littman. Ekteparet, som i dag er bosatt i Genève, skriver og foreleser begge om islamske samfunns behandling av jødiske og kristne minoriteter. Hun benytter konsekvent forfatterpseudonymet Bat Ye’or, selv om verken hennes identitet eller hennes egentlige navn (Giselle Littman) holdes hemmelig. Hennes synspunkter er så kontroversielle at nettleksikonet Wikipedias biografiske oppslag om forfatteren er utstyrt med en advarsel om at “The neutrality of this article is disputed.” (Om man følger linken til advarselen er det imidlertid ikke annet å finne enn en linje av Mustafaa, som spør “how can anybody take the author of this seriously?”). Det mest grunnleggende premisset i Ye’ors resonnementer synes å være det jødiske folkets historiske rett til det landområdet som i dag heter Israel.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse