Annonse
04:00 - 10. juni 2005

En annerledes intellektuell

En rar biografi om en rar – og storslagen – mann.

Thorstein Veblen: Betydelige bidrag til både økonomi og sosiologi.
Annonse

Thorstein Veblens navn er forholdsvis stort i sosiologiens historie. Dessuten er hans bidrag til utviklingen av økonomifaget betydelig. Vesentlig var han også som intellektuell premissleverandør i mellomkrigstidens USA, ikke minst for de mer radikale delene av samfunnslivet. Den norske antropologen Knut Odner har satt seg fore å skrive en oppdatert biografi om Veblen, og har gått grundig til verks. Vi får fremstilt Thorstein Veblens liv både privat og faglig, og Odner lanserer også teorier om hvilket forhold det var mellom hans bakgrunn og hans intellektuelle posisjoner.

Puritansk bakgrunn. Veblen ble født i USA i 1857 av norske foreldre. De var bønder, og etter hvert ganske fremgangsrike. I motsetning til de fleste andre i samme posisjon, var de opptatt av at barna tok utdannelse, og derfor ble Thorstein Veblen i ung alder sendt til Charleton College i Northfield, Minnesota. Det var den gangen et kirkelig lærested dominert av puritanske religiøse retninger. I dette miljøet formes Thorstein Veblen og ganske tidlig viser han både store intellektuelle evner, og en sterkt personlig integritet. Han ble rett og slett ikke kristen. Etter Charleton tok han doktorgraden i filosofi ved Yale med en avhandling omkring sosial evolusjon. De neste syv årene går han imidlertid ikke inn i videre akademisk arbeid. Han pådrar seg malaria, og lever som rekonvalesent hjemme på foreldrenes gård, leser enormt, gifter seg etter hvert og flytter ut til en liten gård, og oversetter den islandske Laksdøla-sagaen til engelsk. Etter hvert søker han også jobber, og allerede på dette tidspunktet skal det vise seg at han ikke er blant dem som surfer rundt i arbeidsmarkedet. Hans rasjonalistiske og ikke-kristne livsanskuelse gjør at en del akademiske miljøer som ellers ville ha stått åpne, nå er lukket. I 1890 får han seg imidlertid arbeide ved Cornell University, og dette er starten på hans akademisk og intellektuelt mest virksomme periode. Han publiserer etter hvert flere innflytelsesrike arbeider både i sosiologi og økonomi, driver en omfattende anmeldervirksomhet, og blir etter hvert også redaktør for Journal of Political Economy (som fortsatt eksisterer som et innflytelsesrikt vitenskapelig tidsskrift).

Thorstein Veblens mest berømte bok, The Theory of the Leisure Class, kom i 1899. Det er en sarkastisk og analytisk tekst om hvordan de rike gjennom sitt forbruk strukturerer samfunnet. Begrepet Conspicuous consumption stammer fra denne boken og er Veblens første markering i sosiologiens Hall of Fame.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse