04:00 - 11. februar 2005

Det norske modernismekompleks

Tidsskriftet LUJ er en reaksjon på reelle mangler ved den kulturelle offentligheten i Norge, og et signal om at mye fortsatt er ugjort når det gjelder norsk modernismeformidling.

Tungetale: I Norge har modernismen lenge vært marginalisert og forbundet med et flaut ubehag, ikke minst på grunn av tungetaledebattens sterkt polemiske form. Her samtaler Arnulf Øverland og hans våpendrager André Bjerke (fremoverbøyd) under et møte i Forfatterforeningen i 1952. Foto: Odd Nicolaysen/Scanpix
Annonse