04:00 - 07. januar 2005

Debutanter i medievakuum

Bare tre av høstens skjønnlitterære debutanter har fått flere enn ti bokanmeldelser. – Et signal om at antallet debutanter må ned, mener generalsekretær Trond Andreassen i NFF.

Mari Grydeland er en av debutanthøstens vinnere. Hennes debutbok Vi kan godt kysse, skrevet sammen med Jan Zahl, er anmeldt i 12 aviser.

Tidligere fantes det i den litterære offentligheten et ritual kalt “debutantrunden”: Sedvanen tilsa at alle skjønnlitterære debutanter – uavhengig av sjanger, kjønn og personlig bakgrunn – hadde krav på et lite intervju i riksavisene. Det var i en slik sammenheng den 25 år gamle Axel Jensen famøst dumpet inn i Aftenpostens lokaler med følgende replikk: “Ja, morn’a. I morgen drar jeg til Hellas. Hvis jeg ikke blir robbet, som sist jeg var i Sahara, og den gamle, brukte bilen jeg kjøper i Hamburg oppfører seg pent, ser dere meg ikke på ett år. Og da har jeg kanskje en ny bok ferdig.”

I våre dager er slike uttalelser omtrent like sjeldne som fenomenet “debutantintervju”. Morgenbladets opptelling viser at bare fem av høstens 22 skjønnlitterære debutanter er blitt intervjuet i mer enn tre aviser, og det er heller ingen selvfølge å få sin debutbok anmeldt: Et mindretall får anmeldelser i alle riksavisene og de største regionsavisene; flertallet må nøye seg med seks-syv stykker. En ulykkelig fjerdedel blir omtalt bare to-tre steder.

– Tallene korresponderer med en tendens vi har kunnet spore de siste to-tre årene: Noen få debutanter får stor oppmerksomhet, mens mange føler at de blir oversett, sier informasjonsrådgiver Even Råkil i Aschehoug.

Annonse