Annonse
04:00 - 16. desember 2005

Fløgstad og direktørfruene

Også industriborgerskapet må studeres, skal man forstå den norske kapitalismen.

Annonse

I trebindsverket om Hydros historie står det mer om direktørfruer enn om selskapets arbeidere, skal man tro Kjartan Fløgstads anmeldelse i Morgenbladet 18. november og etterfølgende debattinnlegg. Arbeiderklassen er usynliggjort på en måte som får Fløgstad til å tenke på stalinismens repressive retusjeringsteknikker.

Jeg kjenner meg ikke igjen i denne beskrivelsen. I bind 1, som jeg har skrevet, er for eksempel ikke direktørfruene nevnt med en eneste setning. Av bokens 500 sider handler minst 75 eksplisitt om bedriftens arbeidere og funksjonærer. Her kan man lese om betingelsene for faglig og politisk organisering, om arbeidskonflikter og streiker og ikke minst om helserisikoen i selskapets fabrikker. Arbeiderne er til stede i teksten både som enkeltpersoner og som tilhørende arbeiderbevegelsens organisasjoner. I høyere grad enn det som er vanlig i norske bedriftshistorier, er arbeiderne skrevet inn i fremstillingen, vil jeg hevde.

Hvis det Fløgstad etterlyser er historien om Hydro ut fra et konsekvent arbeider-perspektiv, er det riktig at denne fortsatt ikke er skrevet. Min ambisjon har vært å gi en bred beskrivelse av Hydros rolle i det norske samfunnet, ikke bare økonomisk og industrielt, men også sosialt og politisk. For så vidt kan man godt mene at boken er eksempel på “historie ovenfra” – i den forstand at det er veivalg og beslutninger hovedsakelig truffet av ledelsen som driver fremstillingen. Det behøver ikke å bety at styrerommets makthavere snakkes etter munnen. Analyser av beslutningsprosesser er godt egnet til å belyse forholdet mellom arbeid og kapital. I min fremstilling har jeg ikke minst forsøkt å få frem Hydro-ledelsens politiske innflytelse. Så sterk var selskapets stilling at det ved flere anledninger lyktes i å mobilisere det statlige maktapparatet. Under arbeidskonflikten på Menstad i 1931 ble dette demonstrert da militære styrker, på oppfordring fra Hydros direktører, ble satt inn mot selskapets egne arbeidere. Også industriborgerskapet må studeres, skal man forstå den norske kapitalismen.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse