Annonse
04:00 - 29. juli 2005

Hva skal samfunnet med bibliotekene?

Den bibliotekpolitiske tenkningen må ta utgangspunkt i de verdiene bibliotekene skal fremme, ikke bare redskapene.

Annonse

For omtrent hundre år siden reformerte Haakon Nyhus Deichmanske bibliotek og innførte det moderne folkebiblioteket i Norge. På nasjonalt nivå fulgte staten opp med bibliotekreformen av 1902. Disse to initiativene førte til at Norge i en periode hadde Nordens og et av Europas beste folkebiblioteksystem.

Den omfattende bibliotekutredningen som Kulturdepartementet tok initiativet til i sommer, og som skal legges frem innen 1. mai 2006 sammen med planene om nytt hovedbibliotek for Oslo på Vestbane-tomten, gir en situasjon som ytre sett mange likheter med det som var tilfellet ved inngangen til det tyvende århundre. Kan vi også håpe på en indre likhet? Kan den statlige utredningen sammen med utviklingen av Nye Deichmanske fungere som en løftestang for bibliotekene våre slik vi opplevde for hundre år siden?

Verdigrunnlaget. Mandatet for bibliotekutredningen slår fast at det må legges opp til “ei grunnleggjande drøfting av kva rolle biblioteket skal spele i informasjons- og kunnskapssamfunnet”. Det er åpenbart viktig at vi er udogmatiske og frigjør oss fra en del gamle posisjoner dersom vi skal utvikle en bibliotekpolitikk som er relevant for utfordringene det flerkulturelle samfunnet og den digitale revolusjonen stiller oss overfor. Men samtidig som det er viktig å være udogmatisk og åpen, er det avgjørende å holde fast ved det som er kjernen i bibliotekenes rolle og verdigrunnlag.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse