Annonse
04:00 - 17. juni 2005

En ubesværet bevegelse

Det å sveve og det å tvile blir noe vakkert i dette diktet av Torild Wardenær.

Annonse

Ethvert dikt har en inngang. Noen ganger er den liten og unnselig, som en sliten dør, andre ganger kan den være stor og staselig, som en portal. For meg er inngangen til dette diktet en grind inn til en lysning i skogen med mykt grønt gress og raslende ospetrær i utkanten. Bildet er knyttet til en gjentatt opplevelse i barndommen som gjør at lyden av raslende ospetrær alltid gir meg et lite støt, et blaff av glede.

Men når jeg så er kommet inn i diktet, ser jeg at min private innfallsport bare delvis stemmer overens med hva diktet sier. For mens minnet mitt er knyttet til lyd, rasling, er risling – som det står her – mer knyttet til bevegelse. Rørlighet og bevegelse er motoren i dette diktet, en motor jeget selv tar ansvar for å holde i gang: Hun snakker høyt for å sikre at lydbølgene vasker innover mummelet. Ikkeno’ usikker mumling her. Og lydbølgene som skapes, slynger oss allerede i løpet av de første linjene stadig utover, fra osp som risler til stjerner som funkler og tid som flommer. Alt er i bevegelse. Det blir til og med vist oss helt konkret i den fallende bevegelsen fra ord til ord i de neste linjene, en bevegelse som innlemmer oss som svevende. Jeg ser for meg et bilde av Chagall.

I dette universet kommer alt før eller senere i berøring med hverandre, virker det som. Lyd og bevegelse blir lydbølger, bølger er knyttet til vann, og det er også tiden som flommer. Vannet blir det ene ytterpunktet, himmelen det andre; i tillegg kommer liv og død.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse