Annonse
04:00 - 26. november 2004

Revolt og forsoning

Den svenske poesihøsten viser at de eldre og de yngre fører en intens samtale gjennom maskene i språkets store fiskenett.

Annonse

En begivenhet i den svenske lyrikkhøsten er utgivelsen av den 85-årige Ragnar Thoursies samlede dikt. Med sin elegante ironi og grenseløse visualiseringsevne er han antagelig viktigere for de yngre enn man hittil har trodd. Det sentrale dilemmaet hos Thoursie har dreid seg om hvordan dikterrollen på lang sikt balanserer mellom ironiens splittende energi og den indre forsoningens harmoni. Dette dilemmaet – behovet for opprør mot stivnede former og skikker på den ene siden, og behovet for forsoning med livets singularitet på den andre – lever i andre former videre hos yngre svenske lyrikere. Jeg har brukt hans samlede dikt som antenne for å fange inn noen frekvenser fra de yngre lyrikernes bøker.

Det er vanskelig å slå Thoursie som ironiker: “förtvivla ej du lilla hopp/ som än i köket lever”, er en travesti på Gustav II Adolfs feltsalme: “Förfäras ej du lilla hop,/ fast fiendernas larm och rop/ från alla sidor skalla”. Katarina Frostenson, som i høst har kommet med sin beste diktsamling på lenge, Karkas (mer om denne senere), står nær denne Thoursie.

Den andre gamle kjempen i høst er Lennart Sjögren (f. 1930). Hans Dikter 1982-2004 er en velkommen deloppsummering av et forfatterskap som alltid har stått på det materielles side i striden om det sanne bildet av livets vesen.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse