Annonse
04:00 - 03. desember 2004

Da russerne inntok Folkemuseet

Søndag 24. oktober ble det avholdt en konferanse om russisk samtidslitteratur på Folkemuseet på Bygdøy. Konferansen ble åpnet med et foredrag av Helle Dalgård fra Århus i Danmark som gav en instruktiv oversikt over den russiske forlagsverden og den skjønnlitterære scene i dag.

Annonse

Audun Mörch foredro om den sentrale forfatteren Viktor Pelevin (f. 1962). I analysen av romanen Tsjapaev og tomheten fokuserte Mörch på mytologiseringen av den sovjetiske virkelighet. Pelevins prosjekt tar tilsynelatende sikte på å trenge gjennom mytene for å nå frem til den sovjetiske virkelighet. Men i det gjennommytologiserte samfunn som Sovjetunionen var, skaper de regimeskapte mytene folkelige motmyter. Når det i Pravda uavlatelig hevdes at “faktum forblir faktum”, overbevises befolkningen desto mer om at et faktum overhodet ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Faktaene og virkeligheten var beslaglagt av regimet. Befolkningen kunne ikke etterprøve noe. Kun mytene gjenstod, og var i seg selv den sovjetiske virkeligheten.

En av de mest kjente forfattere i dagens Russland er Vladimir Sorokin (f. 1955). Han er kjent for å skrive de mest motbydelige bøker, med en nærmest ubeskrivelig heslighet. Bernhard Mohr fremla en analyse av det heslige og makabre for å nå frem til en motivasjon for bruken av disse virkemidlene. I sine bøker nytter Sorokin et knapt beskrivelig vulgært russisk spekket med tabuord. Sorokins litteratur er nemlig også et oppgjør med den klassiske russiske litteratur og det klassiske russiske standardspråk. Ved å skape en så radikal kontrast som mulig til den verden som blir hevdet å være den virkelige, prøver Sorokin å nå frem til det egentlig virkelige.

Om russisk triviallitteratur foreleste Liv Parnemo: “Boris Akunin – masselitteratur for eliten eller elitelitteratur for massene”. Ved hjelp av den russiske eventyrforskeren Vladimir Propps teorier påviste hun at Akunins romaner følger strukturer som kjennetegner både triviallitteratur og eventyr. At innvandrede russiske kvinner i Norge skaper litteratur og kan være kulturbærere mellom Norge og Russland, var temaet til Aleksandra Leonteva, mens konferansens initiativtaker og organisator, Dina Roll-Hansen, gav en innføring i forfatterskapet til den 20 år gamle Irina Denezjkina, som i 2002 var nær ved å vinne prisen som “Natsionalnyj bestseller” med en novellesamling. I denne boken skriver hun om russiske ungdommer som i likhet med henne selv er for unge til å ha opplevd sovjettiden. Gjennom adferden og gjerningene til mennesker som står på terskelen til det voksne liv formidles fornemmelser av livet i det postsovjetiske Russland.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse