00:00 - 01. desember 2017

Å banne på sykehuset

midt i debatten

Are Brean

  • Redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.
  • Tidsskriftet trakk et intervju om fremtidens legerolle på grunn av hets.

 

– For en drøy uke siden publiserte Tidsskriftet en artikkel der to unge leger tenkte høyt om fremtidens legerolle. Det ble vanskelig, og nå er artikkelen fjernet fra nett. Hva har skjedd?

– For å ta med litt bakgrunn: Legeforeningen har hatt et prosjekt, «Fremtidens legerolle» eller noe sånt, gående. Vi er et medlemsblad under Redaktørplakaten, og så har foreningen noen sider til foreningsinfo bakerst i papirbladet – det var der artikkelen ble trykket. Jeg så den da den kom, og tenkte ikke mer over det. Etter publisering ble jeg kontaktet av Samfunnspolitisk avdeling i Legeforeningen, som da ønsket artikkelen fjernet fra nett.

– Hvorfor det?

– Bakgrunnen var at de intervjuede legene hadde følt seg hetset i sosiale medier.

– I intervjuet sier turnuslege Ida Susanne Fattah for eksempel: «Vi jobber veldig adskilt som helsepersonell i dag. […] Man kunne tenkt seg at man heller gikk mot én bredere yrkesgruppe.» Det ble for sterk kost?

– Flere av disse uttalelsene ble av enkelte sett på som veldig kontroversielle. Ryggmargsrefleksen for meg som redaktør er at jeg ikke ønsker å fjerne noe fra nettet, men jeg søkte råd hos Redaktørforeningen, som mente disse sidene til Legeforeningen mer eller mindre er å regne som reklame. Det blir som hvis en annonsør ber meg fjerne en annonse. Det er det lavere terskel for, og det ønsket etterkom jeg da på nett.

– Det er vanskelig å se, for oss på utsiden, at disse uttalelsene skulle være så kontroversielle?

– For meg på innsiden er det også veldig vanskelig å forstå at noe i dette intervjuet skulle være grunnlag for voldsomme reaksjoner. Såpass takhøyde bør man ha i legestanden.

– Har du sett kommentarene de to legene fikk?

– Ja, i etterkant.

–Hvordan vil du karakterisere dem?

– Jeg tror jeg ikke vil gi meg inn på å karakterisere dem, men heller si at hva man oppfatter som belastende vil variere fra person til person. Hadde dette vært en artikkel som sto i den redaksjonelle delen av Tidsskriftet, hadde jeg aldri gått med på å trekke den.

– Du tenker det var innenfor rammene for man må tåle i en debatt?

– Grunnen til at jeg nøler litt med å si ja, er at jeg ikke tror vi ville publisert det på den måten. Jeg tror kanskje vi heller hadde ønsket det som for eksempel et debattinnlegg. Det er noe med at når man står frem i et intervju på den måten, så fremstår det veldig personfokusert.

– Er det motvilje i legestanden til å diskutere endringer, som for eksempel gir leger mindre makt, relativt til andre helsearbeidere?

– Jeg vil ikke være så pessimistisk og si «hele legestanden», men denne saken viser vel at det er ulike meninger om det. Temaet, hvor stor takhøyde det bør være, innad og utad, for å diskutere legerollen – det er veldig interessant. Jeg bare håper dette ikke er blitt så betent nå at ingen vil ta i det.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Mitt anliggende er kvaliteten på den offentlige debatten i Norge.»